پرسه

ما از زمانه عقب نخواهیم ماند ، زمانه را به دنبال خود خواهیم کشید.فقط کافیست که قدری دیگر هم از نفس نیفتیم

قدم پرسه ها "پرسه"

» ازین حرفا.. :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» غمم از وحشت تنهایی نیست... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» کوکب خانم :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» به خاطر چند ساعت زودتر :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» هسته ی اتم :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» جمع بندی :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» نون و پنیر و پسته :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» رنگواره :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» سفارشی :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» آی کتاب :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» نفسم این خاکه :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» من اون دختر نارنج و ترنجم :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» شازده کوچولو نه شازده بود نه کوچولو :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» یک تجربه ی متفاوت :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» عادت میکنیم :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» یه وجب خاک مال من :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» هنر به مثابه ی هدف یا وسیله؟ :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» جدایی نادر از سیمین :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» قاصد روزان ابری؛ داروگ، کی میرسد باران؟ :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» ترنم :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» چهل سالگی :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» تمام سهم یک ملت ز دنیا :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» با آتش آه آمده ایم :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩